Foto:

Eldrift och klimat?

I Ålandstidningen den 15 maj finns en insändare av Susanne ”Kicki” Blomqvist (S) runt energi och klimat med flera resonemang som är värda att resonera kring. Det får bli en annan gång men i texten finns en rejäl logisk kullerbytta. Skribenten som är medlem i klimatkommissionen hävdar att vi för att klara klimatet måste gå över till eldrift. Det är en rejäl missuppfattning, eldrift i sig är inte till någon hjälp om inte energin som producerar den aktuella strömmen är fossilfri/förnybar. På Åland är ju den elström som saluförs via distributionsbolagen i stort 50 procent fossil, Ålands Elandelslag till över 60 procent och Mariehamns Energi 35 procent. Det framgår i årsredovisningarna.

Elströmmen är ju inte energi, det är en energibärare som kräver energi för framställningen och det är den energin som avgör klimatvänligheten. När europeiska kärnkraftsdrivna elverk stängdes och ersattes med i stor utsträckning koldrivna elverk var klimatpåverkan väldigt negativ. I sjöfarten är dieselelektrisk drift vanlig men framdrivningsenergin kommer vanligen från fossila bränslen, olika former av oljor och gas. Sedan drivs propellrarna av elmotorer som får ström från fossildrivna generatorer. Alltså ingen klimatvänlig eldriftlösning.
Det måste understrykas att Åland i stort saknar fossilfri/ förnybar elproduktion. De vindkraftverk som finns är ju i stort privatägda och säljer ju sin ström i en internationell marknad, troligen till största delen via Nordpool. Väldigt lite antydningar kommer från myndigheterna att Åland har något intresse att säkra vårt behov av fossilfri/förnybar ström till säkrade priser. Det är enligt mig en viktigt punkt att ta med i diskussioner om den havsbaserade vindkraft som är aktuell.

Lennart Isaksson

Hittat fel i texten? Skriv till oss