Foto:

Den döende marknadsekonomin

Om du har en affärsidé i dag, så är inte alltid det naturliga första steget att bedöma marknadens behov av din produkt, räkna på lönsamhet och tala med banken om eventuella finansieringsbehov. Det första steget i dag, är att kolla vilka EU-fonder eller bidrag man kan söka.

När man läst kriterierna för att få ta del av dessa medel, är nästa steg att formulera en ansökan som passar bäst in på de kriterier som krävdes. Kriterier satta av politiker, inte av marknaden, bör tilläggas.
Behovet hos marknaden är i bästa fall av sekundär betydelse, men kan så klart komma betydligt längre ner på prioriteringslistan. Egentligen behöver det inte ens finnas ett behov. Men, visst kan det finnas nytta av bidragssystem. Som till exempel när det finns en stor samhällsnytta.
Nu är ju det fina med en marknadsekonomi att samhällsnyttan av en produkt gör den lönsam att producera, eftersom det finns ett behov. Det jobbiga blir ju när man, som vi har gjort, skapar ett system som motarbetar marknadsekonomin och sätter denna ur spel.
Om du ger konsumenten bidrag för att göra en viss investering, för att till exempel minska utsläppen av koldioxid, då driver du automatiskt upp priset på den ”koldioxidminskande” produkten.
Om du ger en företagare bidrag för att satsa på en viss produkt, så slår du undan benen på en annan företagare som sliter med att framställa den produkten enligt marknadens regler.
Om du ger barnfamiljer en peng för att deras barn ska aktiveras, så tar du bort en del av föräldrarnas ansvar över fördelningen av familjens medel.
Allt detta leder till att individer blir mer och mer beroende av auktoriteten i form av landskapet, staten, kommunen eller EU. Fundera lita på vad som sker då man är beroende av någon annan. Någon som kanske inte alltid i framtiden vill dig väl

Efter ”coronapandemin” skapade EU en resiliensfond med förevändningen att bygga upp Europas ekonomi och skapa resiliens för framtiden. Medlemsländerna lånade tillsammans runt 360 miljarder euro!

Dessa pengar placerades i fonden tillsammans med medel ur EU:s budget (europeiska skattebetalares pengar), som sedan delas ut till de som ansöker. Man ansöker alltså om att ta del av pengar som man själv har lånat. Om du inte ansöker, så går alla pengar till någon annan, och du är endast med och betalar av räntor och amorteringar.
Man har således skapat ett system som uppmuntrar till slöseri på olika ”bull shit-projekt”, och tro mig, detta sker i stor skala.
Säg mig, när är det dags att vi förstår att vi tar tydliga steg bort från marknadsekonomin och rakt in i armarna på kommunismen?
När, ska folk fatta att det enbart är dåligt att vara beroende av en auktoritet?
För det är det som håller på att hända, och det är din frihet som står på spel.
Det är alltid tryggare, naturligare och friare att sälja din potatis åt, sy åt, eller snickra åt grannen, än att leva av en fond som villkoras av pappa staten. En fond som dessutom består av dina och grannens pengar.
Tänk på det!

Stellan Egeland
Gruppordförande Ob

Hittat fel i texten? Skriv till oss