Foto:

Diskriminera rätt?

När nu väst, och i synnerhet EU:s ledning av i dag, tror sig ha åstadkommit något förträffligt moraliskt och till och med bojkottar det stackars pizzza-bud som möjligtvis levererar till någon ryss som möjligtvis betalar med också möjligtvis icke lagligt åtkomna pengar bör de naturligtvis vara stolta om det inte vore så att inga sådana åtgärder vidtas mot Kina som begår åtminstone kulturellt folkmord mot turkiska folk i Sinkiang. Saudiarabiens sunnihärskare är helt medvetna om att besökaren och journalisten Khashoggi vid konsulatet i Turkiet fick lämna byggnaden slaktad och detta rätt unika dåd får inga som helst konsekvenser.

Fernissan hos våra socialliberala sekter är inte djupare än att de tror att lärdomen från 1900-talets etniska massakrer var att det bara var fel folk som offrades medan omoraliska folk som turkar i Östturkistan och fattiga araber i Jemen gärna får bestraffas för att de inte har olja som de goda sunniterna i Riad som får anordna världsexpon och Emiratens fossilt rika emirer som får anordna klimatmöten trots medvetande om att de bombat fattiga araber i Jemen som inte förstår att vara rätt troende sunniter. Att Kina även får använda slavarbetskraft för export till Europa gör inget då vi alltid kan hävda oss vara rättfärdiga med starka sanktioner mot Ryssland, en angripare ja, dom som andra, och dessa sanktioner kan alltid ytterligare skärpas.
Ingen tycks heller observera att Mecka och Medina inte normalt är tillgängliga för kristna eller icke-muslimer, men vad skulle världen tycka om Rom och Paris stängdes för folk utan rätt tro?
De immoralister som säkert berömmer sig för att vara goda antirasister tycks tro att den blir mer lämplig och gemytlig om den kombineras med en lämplig dos rasism mot de etniciteter som enligt dem gjort sig förtjänta av den.
Lärdomen från 1900-talet var att inga etniciteter i sig är onda men den tanken kan inte tas in av de som redan har sin moraliska kompass felinriktad med prioriteter som överskuggar hela rasismproblematiken.

Peter Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss