Foto:

Bör inte staden stoppa farligt arbete?

För andra gången på relativt kort tid kan man läsa om Mariehamns stads arbetares livsfarliga arbetsmiljö i trafiken. Det stämmer skrämmande nog och att informera trafikanter är förstås viktigt, men har inte staden en fungerande, lagstadgad arbetarskyddsorganisation, vars uppgift är att bedöma riskerna i arbetet och stoppa sådant farligt arbete som nu i media beskrivs som livsfarligt?

Självklart går de anställdas säkerhet före bekväma, snabba och praktiska trafikarrangemang för stadens invånare. Självklart ska de i ledande ställning beakta detta redan i planeringsskedet. Självklart tar det längre tid och kostar mera pengar men staden och de ansvariga för stadens arbetarskydd slipper ju inte undan ansvar genom tidningsartiklar, tvärtom visar detta på en synnerligen bristande organisation där en säker arbetsmiljö nonchaleras trots att man har mycket god kännedom om riskerna i arbetet vilket man så öppet berättar om.
Varför väntar man till något allvarligt har hänt? De anställda är förstås skyldiga att utföra arbete enligt instruktioner från ledningen, men detta uppenbart farliga arbete är man inte skyldig att utföra med fara för sitt eget liv.

Det vore kanske skäl för exempelvis fackförbunden att informera de anställda och sina medlemmar om deras rättigheter då staden inte själva är kapabla att måna om de anställdas säkerhet utan enbart är måna om att få projekten snabbt i hamn till minsta möjliga kostnad och besvär.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Orolig medmänniska

Hittat fel i texten? Skriv till oss