Foto:

Ansiktsmask skyddar även andra

Under den senaste 14-dagarsperioden har det registrerats sex fall av covidsmittade personer där smittkällan inte kunnat fastställas. Med andra ord handlar det om samhällssmitta. Antalet säger något om hur utbredd smittan kan vara i samhället.

I denna situation väljer landskapsregeringen att ignorera den medicinska expertisen inom den så kallade samarbetsgruppen, som förespråkar ett införande av munskydd på allmänna platser och där trängsel förekommer. Motivet till avslaget sägs vara att en rekommendation om att bära munskydd skulle inverka menligt på företagsamheten. Att våra folkvalda politiker på detta sätt prioriterar businessen framför omsorgen om medborgarnas hälsa måste anses som synnerligen betänkligt.
En nyligen publicerad studie från British Medical Journal visar att bärande av munskydd är mer effektivt än både handtvätt och att hålla avstånd. Enligt studien minskar infektionsrisken med så mycket som 53 procent för dem som bär munskydd.
Och munskydd är inte enbart ett skydd för bäraren. Det skyddar också andra om man själv är smittad, kanske utan att veta om det. Att i rådande läge bära munskydd i offentlig miljö är ett uttryck för samhällsansvar och en både enkel och tämligen effektiv åtgärd för att stävja smittspridning.
Förhoppningsvis använder ålänningarna sitt eget förnuft och lyssnar inte enbart på politikerna.

Shaken not stirred

Hittat fel i texten? Skriv till oss