Foto:

Den 30 mars är en dag att minnas

Det är med förvåning jag följer debatten som uppstått efter att jag presenterade ändringsförslaget av modellbolagsordningen i Mariehamns koncerndirektiv. Som en stark förespråkare av transparens inom det offentliga, och där inkluderat offentliga bolag, ser jag fullmäktiges beslut som en stor seger. Beslutet är inte bara viktigt för samhället i dag utan även för samhället i framtiden.

När bolagiseringen inom det offentliga ökat, har det hittills skett på bekostnad av möjligheten till insyn. Fullmäktiges beslut har ändrat på det och därigenom skickat en tydlig signal till skattebetalarna i Mariehamn. Vi prioriterar deras möjlighet till att ta reda på vad deras skattepengar går till, vi vill ha en transparent stad.

Kritiken till mötes så kvarstår det faktum att skrivelsen som jag föreslog under fullmäktiges möte är en skrivelse som redan funnits i ett av bolagen i Mariehamn.

”Detta bolag ska jämställas med de myndigheter bolaget ersätter när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen. Offentlighetslagen för Åland ska gälla i detta bolag. Förvaltningslagen för landskapet Åland (ÅFS 2008/9) ska tillämpas vid begäran om utfående av handlingar från bolaget.”

Skrivningen här ovan har funnits i Mariehamns Hamns bolagsordning i fyra år, vilket den som följt händelseutvecklingen där vet resultatet av.

Den 30 mars 2021 är en dag för varje mariehamnare att lägga på minnet då det är den dag då tre obundna, fem socialdemokrater, två centerpartister, en från Ålands framtid samt en liberal röstade för nämnda förslag och därigenom tryggade att vi medborgare även i framtiden, oavsett ökad bolagisering har insyn i vad våra skattepengar används till. Ett stort tack till de 11 ledamöter som utöver undertecknad röstade för detta.

Anton Göthlin (Ob)

Stadsfullmäktigeledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss