Foto:

1.600 euro per invånare

Socialdemokratiska åländska riksdagslistan vill inte bara prata om pengar och statsskulder och räntor som om det vore det enda som räknas. Finlands ekonomi är inte under isen, vi står inte på bar backe. Det är ideologisk skrämselpropaganda skriver kandidaterna i en insändare.

Det är en socialdemokratisk paradgren att blunda för ekonomiska realiteter och placera alla som är oroliga över att den finländska ekonomin rusar mot ett Greklands scenario i en skamstock för välfärdsmotståndare.
I socialdemokraternas värld tycks statsskuld och budgetunderskott alltid vara någon annans problem att lösa och ingenting som platsar i deras valprogram. Det kan i sammanhanget vara skäl att påminna om att Finlands statsskuld är kraftigt stigande. Ligger på cirka 145 miljarder, vilket utgör drygt 25.000 euro per finländare (inklusive ålänning). Nettoupplåningen för 2023 beräknas till ca 10,4 miljarder, eller nästan en miljard/månad.
Denna realitet tycker Socialdemokraterna är ideologisk skrämselpropaganda! Finansministeriet har författat en tänkt åtgärdslista för kommande riksdag. Åtgärdslistan ligger långt från socialdemokraternas vallöften och är objektiv och ansvarsfull i sin lägesanalys.

Den finska ekonomin kräver årliga inbesparingar i storleksordningen 1.600 euro/invånare skriver finansministeriet. Ett arbete som kommer beröra all offentlig verksamhet. Det är tvunget, inte i syfte att långsiktigt förgöra finska välfärden, utan för att rädda den. Den finska ekonomin levde gott i samklang med Nokia. Efter det har politiken haft problem att ställa om och utgifterna har tillåtits rusa parallellt med att demografiska utmaningarna gett sig till känna. Att inbilla sig själva och potentiella väljare med att det magiska ordet tillväxt kommer att ordna upp alla problem är politisk teater. En god ekonomi är grunden till precis allt, därför är detta riksdagsval viktigare än på länge. Varken Åland eller Finland har råd med socialdemokratisk politik byggd av kredit och förnekelse.
John Holmberg
Lagtingsledamot (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss