Finans- och näringsutskottet gör tumme ner för köp av egen lokal i Helsingfors.
Foto: Nina Smeds

Bild

Utskott vill stryka fullmakt och lokaler i Helsingfors

Finans- och näringsutskottet föreslår att fullmakten för upphandling av totalentreprenad på norra linjen stryks i budgetförslaget för år 2024. Under hanteringen av ärendet visade det sig att de föreslagna 40 miljonerna egentligen är 57.

Dessutom vill man stryka köp av lokal för Ålands representation i Helsingfors.

Hittat fel i texten? Skriv till oss