Strategin innehåller ett antal övergripande teman.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Hälsovård och god service viktiga valfrågor för skärgårdskommunerna

En gemensam strategi inför lagtingsvalet har nu diskuterats bland skärgårdskommunerna, och man har kommit fram till ett förslag med frågor och utmaningar man anser som viktiga att lagtingskandidaterna tar ställning till.
 – Vi räknar med att färdigställa strategin efter sommarledigheterna, säger Satu Numminen från Kumlinge kommun.
Hittat fel i texten? Skriv till oss