Miljön och klimatet mår tillfälligt bättre, vi har lärt oss jobba på distans och vi stöder åtminstone delar av det lokala näringslivet mer. Kanske vi till och med fått en del nya insikter av den pågående coronapandemin.

Stödformerna för näringslivet har varit många under pandemin. I många fall har vägen från ansökan till utbetalning varit imponerande snabb men är det rätt typ av stöd som utbetalas och vad medför snabbheten?

President Donald Trump vägrar att garantera att han kommer lämna över makten fredligt och värdigt om han förlorar mot Joe Biden. Det är den värsta av väldigt många attacker mot både de amerikanska institutionerna och värdigheten som borde omfatta hans ämbete.

Lanseringen av streamingtjänsten Disney+ blev ytterligare en påminnelse om att Ålands roll på nätet är långt ifrån självklar. Som ålänning kan du inte räkna med att kunna ta del av nya internetbaserade tjänster.

Den stora kinesiska dataläckan som avslöjades förra veckan är en akut påminnelse om hur viktigt det är att värna privat information på internet.

Amorellas grundstötning var aldrig i närheten av att bli en katastrof, men den torde ändå få många ålänningar att hålla andan. Det sista Viking Line behövde nu är ytterligare problem.

Ålands framtid är ett av Ålands mest progressiva partier gällande självstyrelsen. Ändå har partiet mer eller mindre varit tyst den senaste tiden. Det är underligt att när den åländska självstyrelsen gång efter annan har körts över av regeringen i Helsingfors bemöts det av tystnad från ett parti som utsett sig själv till självstyrelsens främsta försvarare.

”Största möjliga frihet åt största möjliga antal” skrev John Stuart Mill när han förklarade sin ståndpunkt att samhället ska göras så fritt som möjligt för var och en att fatta beslut, så länge denna frihet inte inskränker någon annans frihet eller skadar någon annan. Det är en fin hållning till livet, till medmänniskor men framför allt till hur staten – det offentliga – bör förhålla sig till individen – det privata.

Ålandstidningen berättade i onsdagens tidning att finländsk polis på uppdrag av den åländska polisen utfärdat böter enbart på finska. Det är ett brott mot gällande lagstiftning och ur ett självstyrelseperspektiv fullständigt oacceptabelt.

Det låter otroligt att det bara råkade sig att ÅMHM:s styrelse sänkte samtliga förslag som myndighetschefen Susanne Perander lade fram under det senaste styrelsemötet.

Landskapsregeringen har äntligen formulerat en vision för framtiden. En storskalig satsning på havsbaserad vindkraft ser regeringen som ett framtida inkomstben för landskapet. Men det är lång, lång väg dit.

Bestånden av vilda ryggradsdjur i världen har minskat med drygt två tredjedelar under det senaste 50 åren.
Orsakerna är främst avskogning, ohållbart jordbruk och handel med vilda djur, visar ny rapport från Världsnaturfonden.

Ska vi nöja oss med att 30 procent av våra toppnyheter handlar om kvinnor? Självklart inte. Men vi lever i en verklighet där männen fortfarande i stor utsträckning styr.

Fler ledare