Näringsrätten är åter aktuell i debatten. Liberalerna lyfter frågan som en avgörande näringslivsfråga samtidigt som Jysk bryter mot det näringsrättstillstånd man erhållit genom att erbjuda bristfällig information på svenska. Men hur ska vi riktigt förhålla oss till näringsrätten?

Kommentarer

Daniel Dahlén – tack för ännu

Daniel Dahlén – tack för ännu en utomordentligt nödvändig ledartext! Nu senast med Jysks affärsmetoder kontra Landskapsregeringen på tapeten ... man kan verkligen undra – när ska merparten av allas våra folkvalda landskapspolitiker få nog av Nina Fellman? Hennes, kansliministerns, modifieringsiver – av vilket slag den vara månde – för åtminstone Gräsrot framstår den som ett vapen i en kamp som går ut på att enligt utnötningsmetoden få Ålands självstyrelse skrotad. Dessbättre – för merparten av åländska väljare synes hon numera framstå som mest bara ett strålande exempel på hur man beter sig för att ”lyckas” stånga pannan blodig mot väggen.

Att Fellman vill avskaffa

Att Fellman vill avskaffa självstyrelsen är inget nytt. Allt det visste man innan hon blev kansliminister. Så varför Sjögren gav henne den posten och varför hon är kompis och vapendragare med Gunell bör alla ålänningar ffråga sig.Fundera över vad som skulle hända med Åland utan självstyrelse ! Alla ni som lagt er röst på Fellman, vill ni kunna bo kvar på Åland ?

I Nina Fellmans blogg kan man

I Nina Fellmans blogg kan man läsa vad hon tycker om Åland och ålänningarna Jag vill inte att allt ska förbli vid det gamla. Jag vill inte att våra gränser ska stängas. Jag vill att framtidens ålänningar ska vara annorlunda. Jag vill se nya grödor, nya traditioner, flera färger på flaggorna. Faktiskt så tycker jag riktigt illa om Ålänningen sång. Särskilt versen om hur åländska kvinnor och män aldrig svikit sin stam och dess ära. Det representerar en unken gammal nationalism som jag inte står för, varken stammen eller äran.

107 sidor på finska och en ynklig sida sammanfattning på svenska är resultatet när Justitieministeriet skickade en begäran om yttrande till landskapsregeringen. Det är inte annat än beklämmande och visar på Finlands stora svårigheter att upprätthålla tvåspråkigheten.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Fler ledare