Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Efter att ha målat och ställt ut ikoner tillsammans går nu Henrika Lax och Birgitta Björkqvist vidare i en gemensam utställning av interiörer.
– Från att ha öppnat fönster mot evigheten öppnar vi nu dörrar, säger Henrika Lax.
Hittat fel i texten? Skriv till oss