Bruno Fransholm frågar sig på onsdagens insändarsida ”om det är fel att framföra sanningen i debatten”. I samma insändare påskiner han att Sannfinländarnas påståenden om Åland skulle vara väl underbyggda fakta och tar som exempel att Åland får ”bidrag från staten” och ”att ålänningarna inte har skulder som andra finländska medborgare”. Två påståenden, som används av Sannfinländarna både i riksdagen och i den offentliga debatten, och som är direkt felaktiga.

Åland får inga bidrag ur statsbudgeten. Folkbokförda på Åland är skattepliktiga till staten på exakt samma grunder som alla andra finländare, något som också tydligt framgår i finansministeriets förslag till statsbudget som alla riksdagsledamöter har som grund för sitt budgetarbete. För att finansiera de områden som enligt självstyrelselagen hör till Ålands behörighet får Åland sedan tillbakaen bestämd andel av de statliga skatter man betalat.

Det finns exakt statistik på hur stor andel av bland annat den statliga inkomst-, kapital- och samfundsskatten som Åland har betalat. Varje enskilt år sedan dagens system kom i kraft, år 1993, har Åland i dessa skatter betalat mer än 0,45 procent, som är nivån för dagens klumpsumma och den andel av statens samlade intäkter, exklusive nettoupplåning, som Åland i dag får tillbaka enligt självstyrelselagen. Klumpsumman är inte, och har aldrig någonsin varit, frågan om ett bidrag från staten.

Åland är inte heller skuldfritt. Ibland kommer påståenden om att samtidigt som kommuner i Finland är skuldsatta är Åland skuldfritt. Det här är dock en sanning med modifikation. Åländska kommuner är nämligen också skuldsatta, på samma sätt som de kommuner man jämför med i riket. Även om landskapet Åland som sådant inte har skulder har de åländska kommunerna det, i likhet med rikets kommuner, vilket gör påståendet om ”att ålänningarna inte har skulder som andra finländska medborgare” direkt felaktigt.

För mig har det alltid varit mycket viktigt att både i riksdagen och i den offentliga debatten se till att man håller sig till fakta, och inte snedvrider saker eftersom det kan leda till missuppfattningar och att felaktiga uppgifter i värsta fall blir grund för stereotyper hos allmänheten. Det här gäller inte minst också Ålandsfrågor.

Att medvetet bygga en argumentation på missuppfattningar, och på att snedvrida fakta, har ofta populistiska motiv. Det här är något som Sannfinländarna gjorde om Åland så sent som i december i riksdagen i samband med behandlingen av ändringen av Ålands självstyrelselag, och som i allra högsta grad var frågan om populism.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare