I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I Kina byggs ett nytt fartyg, men enligt rykten så har varvet som bygger fartyget ekonomiska problem. Här kan föreningens ekonomiska kompetens komma att behövas, då kinesiska stats- och bankgarantier är svåra att få i användning.

Ska fartyget sättas i trafik under den första halvan av detta decennium kommer det att behövas mycket arbete. Då föreningen ser ut att till stor del bestå av pensionärer och icke arbetande, borde det inte inom denna vara svårt att få volontärer som frivilligt vill åka till varvet och hjälpa till att färdigställa fartyget.

Det talas också om att föryngra Viking. Ett sådant behov finns. Under senare tid har pensionsavgångar föryngrat personalen på fartygen. Detta har skapat bättre service. Numera lastas och lossas bildäcken utan kaos, fartygen är sällan försenade på grund av tekniska fel och grundstötningar har inte inträffat på senare tid.

Vikings styrelse har nog skött sitt arbete bra med tanke på att konkurrenterna är utländska rederier som med hjälp av det åländska skatteundantaget och intressanta penningtransaktioner genererar stora vinster åt sina ägare.

Det kanske största felet som styrelsen gjort, var när man sparkade förra vd:n. Det var en mycket kompetent person. Det vore nog bra om den nya föreningen kunde erbjuda denna avsatta vd en plats som hedersmedlem.

Elof West

Vasa

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare