För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Menar ”Besviken” (11.2) att det är ett val att bo i skärgården? Man bor här för att man trivs här och inte ser några alternativ. En mariehamnare bor ju i Mariehamn, då det ju är självklart för denna typ av människa.

Inte ska väl sjukvård delas upp olika enligt platsen man bor på? Har Besviken tänkt sig en skala på i vilken grad man ska få vård i förhållande till var man bor?

Sedan påstår också Besviken att alla inom vården ska höjas till skyarna. Har verkligen erfarenhet av vårdtjänsteinnehavare både i närregionen och på sjukhuset som synnerligen valt fel yrke. Längtar tillbaka till tiden då sjukvårdsyrket var ett kall och viljan att hjälpa var en hjärtesak.

Man stirrar på pengars mångfald också i sjuhusledningen.

Mariehamnare är den typ av människor som självklart vill bo där och ser inga alternativ. Det får ju inte bli något vi och ni utan hela Åland ska vara lika mycket av intresse. Politikerna säger alltid det före val. Det är alltid före val.

Därför har vi gamla, jättegamla, skärgårdsfärjor. Inget parti vågar beställa nya färjor av skräck för att mariehamnarna då inte röstar på det parti som beställde.

Om man kunde tänka mer på andra än sig själv skulle vi leva i en bättre värld samt inte vara besvikna på folk i andra delar av Åland än man själv bor i.

Kurre i Jurmo

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare