Stöd de åländska gymnasterna

Foto:
Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar. Att kommunerna inte kan enas om att gemensamt bidra med en relativt liten engångssumma trots att det berör minst 900 barn och ungdomar från de flesta av de åländska kommunerna är anmärkningsvärt. Finns det ens någon annan idrottsförening som har så många aktiva medlemmar på Åland?

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar. Att kommunerna inte kan enas om att gemensamt bidra med en relativt liten engångssumma trots att det berör minst 900 barn och ungdomar från de flesta av de åländska kommunerna är anmärkningsvärt. Finns det ens någon annan idrottsförening som har så många aktiva medlemmar på Åland?

Jag har själv som förälder sett hur flera olika gymnastikgruppertvingas samsas om utrymmet och göra övningar i hallen på olika platser med ett minutschema för att allt ska fungera. Allt heder åt de duktiga ledarna som år efter år genomför detta trots att det säkert upplevs som frustrerande att inte kunna använda en större yta till gruppen och på så sätt öka möjligheten för gymnasterna att nå sin fulla potential.
Då mitt barn nu går i en annan gymnastikförening i Sverige har jag själv sett hur mycket mer man kan göra i en större hall.
Ge de åländska gymnasterna samma chans!
När så kommunerna så småningom tar sitt förnuft till fånga, vilket jag förutsätter att de gör, är nästa steg att det privata näringslivet ställer upp med ökad sponsring så att hallen kan fyllas med fler och bättre redskap. En attraktiv hall kommer innebära många besökare till Åland med ökade intäkter för exempelvis handeln, färjorna och hotellen. Stöd de åländska gymnasterna!
Jan Westberg

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss