Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

Nu har tydligen sprickan blivit så djup och så bred att man inte längre förmår hålla sig till givna regler, utan via insändare öppet kritiserar varandras åsikter. Naturligtvis kan det också bero på okunnighet från debattörernas sida. Vissa partiers (och lagtingsledamöters) ovana vid att helt plötsligt vara en del av en regeringskoalition kan göra det svårt att förstå att inom regeringen bör man hålla ihop, eventuella debatter bör ske i lagtingets plenisal, och inte i tidningarna.

Hur som helst, den senaste debatten om huruvida vi är mångkulturella eller inte på Åland ger en fingervisning om att det finns ett missnöje inom regeringen. Man har svårt att överbrygga de motsättningar som de facto finns mellan vissa av partierna. Ska regeringsarbetet fungera optimalt måste regeringspartierna finna en väg att respektera varandras olika åsikter och tänkesätt, och i stället fokusera och söka lösningar på de stora ekonomiska och strukturella problem som Åland står inför framöver.

Coronapandemin och de negativa ekonomiska verkningar den har haft för det åländska samhället har skapat en stor oro och otrygghet inför framtiden bland befolkningen. Då är det viktigt att invånarna kan känna sig trygga i att landskapsregeringen har kontroll över situationen. Det kan ske endast genom att regeringspartierna visar en enad front utåt, och i ord och handling visar att man är mogen att delta i det regeringssamarbete man har accepterat.

Runa Lisa Jansson

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare