Min mamma fyllde 94 år i söndags. Hon har funnits i hela mitt liv och lärt mig mycket.

De senaste åren har hon lärt mig att äldrevården till vissa delar är eftersatt och behöver utvecklas för att våra gamla ska få ett värdigt avslut på det här livet.

Bristerna kan ibland innebära en svår utsatthet som genast skulle leda till en anmälan om det handlade om barn.

Därför bör äldrevården prioriteras kommande mandatperiod:

• Fler och mer flexibla äldreboenden för olika behov hos de äldre.

• Lagstiftad miniminivå för bemanningen inom äldrevården.

• Högre löner till personalen inom omsorgen, de utbildade måste behållas.

• Satsning på god arbetsledning och eget ansvarstagande inom äldrevåden.

• Genomför kommunreformen för starkare kommuner med mer resurser.

Allt det här kostar pengar, men vi har råd att ta hand om våra gamla på ett värdigt sätt. Och det är glädjande att snart sagt alla i valet vill proritera frågan.

Grattis alla äldre, ni är valets vinnare!

Ulf Weman (S)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare