Dagens ekonomi bygger på att förbruka resurser, producera varor, sälja och sedan slänga dem. Det mäts i BNP som inte tar hänsyn till människors mående eller miljöslitage.

I Bhutan mäts lyckotillväxt i bruttonationallycka, GNH (Gross National Happiness). Det värderar bland annat relationer, delaktighet i samhället, koppling till naturen och tillit. Nya Zeeland kompletterades nyligen BNP med ett välmåendeindex (living standards framework). Indexet beaktar socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital.

Om Åland på allvar ska bli ett hållbart samhälle måste vi mäta framgång på ett annat sätt, som väger in sociala och miljömässiga faktorer. Statusrapporterna inom nätverket bärkraft.ax är ett steg på god väg. Hållbart initiativ vill att Åland tar fram ett eget hållbarhetsindex med inspiration från Bhutan och Nya Zeeland.

Med ett nytt hållbarhetsindex skulle vi årligen veta om vi är på rätt väg mot en samhällsekonomi som sätter planeten och människorna i fokus.

Hållbart initiativs lagtingskandidater

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare