På olika håll i Finland har det höjts röster för att avskaffa de statliga monopolen. Vad skulle konsekvenserna bli om detta gällde alkoholmonopolet?

Ett internationellt forskningsteam med ledning i Kanada publicerade i oktober en omfattande rapport om alkoholpolitikens inverkan på alkoholkonsumtionen och därpå följande skadeverkningar i Finland. I dagsläget, då vi har ett partiellt alkoholmonopol med försäljning av drycker innehållande upp till 5,5 procent alkohol i dagligvaruhandeln, uppgår de direkta ekonomiska kostnaderna för skadeverkningar av alkoholkonsumtion till 1,6 miljarder euro.

Alkoholen förorsakade år 2018 bland annat över 17.000 förlorade produktiva levnadsår och över 4.000 dödsfall i vårt land.

Forskarna har beräknat att om Alko slopades och all alkoholförsäljning privatiserades skulle konsumtionen öka till den grad att kostnaderna för skadeverkningarna skulle öka med 271 miljoner euro. Om Finland däremot införde en alkoholpolicy som i Sverige, där försäljning av alkoholdrycker över 3,5 procent sker enbart inom monopolet, så skulle de ekonomiska kostnaderna minska med 377 miljoner euro.

Då pratar vi alltså enbart om direkta ekonomiska kostnader för samhället. Exempelvis kostnaderna för förlust av livskvalitet på individnivå och för de närstående påverkas givetvis också enormt av alkoholpolicyn, men på ett sätt som inte kan mätas i siffror.

Forskningsrapporten är i linje med det sedan tidigare kända faktumet att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad totalkonsumtion, och det är ett högt pris vi betalar genom försämrad folkhälsa och ökade sociala och ekonomiska kostnader.

När det gäller att minska de alkoholrelaterade skadeverkningarna anser världshälsoorganisationen WHO att alkoholmonopol är en av de mest effektiva strategierna.

Om vi i Finland vill minska skadeverkningarna och de ekonomiska kostnaderna till följd av alkoholkonsumtion är det rekommendabelt att behålla alkoholmonopolet. Kunde vi begränsa tillgängligheten, liknande som i Sverige, och öka alkoholskatterna eller införa minimipriser, så skulle vinsterna vara ännu större.

Många skulle antagligen uppskatta den ökade tillgänglighet och de förmånligare priser som en fullständig privatisering av alkoholförsäljningen skulle innebära, men det är viktigt för beslutsfattare och medborgare att hålla i minnet att priset för en sådan utveckling är negativ inverkan på folkhälsan och ökade samhälleliga kostnader.

Genom att värna om alkoholmonopolet kan vi förebygga mänskliga tragedier och rädda liv, samt spara enorma belopp för samhället.

Mikaela Hermans

Verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare