På olika håll i Finland har det höjts röster för att avskaffa de statliga monopolen. Vad skulle konsekvenserna bli om detta gällde alkoholmonopolet?

Ett internationellt forskningsteam med ledning i Kanada publicerade i oktober en omfattande rapport om alkoholpolitikens inverkan på alkoholkonsumtionen och därpå följande skadeverkningar i Finland. I dagsläget, då vi har ett partiellt alkoholmonopol med försäljning av drycker innehållande upp till 5,5 procent alkohol i dagligvaruhandeln, uppgår de direkta ekonomiska kostnaderna för skadeverkningar av alkoholkonsumtion till 1,6 miljarder euro.

Alkoholen förorsakade år 2018 bland annat över 17.000 förlorade produktiva levnadsår och över 4.000 dödsfall i vårt land.

Forskarna har beräknat att om Alko slopades och all alkoholförsäljning privatiserades skulle konsumtionen öka till den grad att kostnaderna för skadeverkningarna skulle öka med 271 miljoner euro. Om Finland däremot införde en alkoholpolicy som i Sverige, där försäljning av alkoholdrycker över 3,5 procent sker enbart inom monopolet, så skulle de ekonomiska kostnaderna minska med 377 miljoner euro.

Då pratar vi alltså enbart om direkta ekonomiska kostnader för samhället. Exempelvis kostnaderna för förlust av livskvalitet på individnivå och för de närstående påverkas givetvis också enormt av alkoholpolicyn, men på ett sätt som inte kan mätas i siffror.

Forskningsrapporten är i linje med det sedan tidigare kända faktumet att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad totalkonsumtion, och det är ett högt pris vi betalar genom försämrad folkhälsa och ökade sociala och ekonomiska kostnader.

När det gäller att minska de alkoholrelaterade skadeverkningarna anser världshälsoorganisationen WHO att alkoholmonopol är en av de mest effektiva strategierna.

Om vi i Finland vill minska skadeverkningarna och de ekonomiska kostnaderna till följd av alkoholkonsumtion är det rekommendabelt att behålla alkoholmonopolet. Kunde vi begränsa tillgängligheten, liknande som i Sverige, och öka alkoholskatterna eller införa minimipriser, så skulle vinsterna vara ännu större.

Många skulle antagligen uppskatta den ökade tillgänglighet och de förmånligare priser som en fullständig privatisering av alkoholförsäljningen skulle innebära, men det är viktigt för beslutsfattare och medborgare att hålla i minnet att priset för en sådan utveckling är negativ inverkan på folkhälsan och ökade samhälleliga kostnader.

Genom att värna om alkoholmonopolet kan vi förebygga mänskliga tragedier och rädda liv, samt spara enorma belopp för samhället.

Mikaela Hermans

Verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare