På kvällen inför den 23:e årsdagen av det brittiska överlämnandet av Hongkong godkände Kina en ny säkerhetslag för territoriet. Den nya säkerhetslagen står i strid med de internationella avtal som reglerade överlämnandet av Hongkong från Storbritannien år 1997. Säkerhetslagen betyder att självstyret i Hongkong kraftigt naggades i kanten. I praktiken kan nu invånare föras ut ur Hongkong till Kina. Rättegångar kan ordnas i hemlighet. Därför är det bra att Finland i praktiken omedelbart frusit avtalet om utlämningar till Hongkong, eftersom man för tillfället inte kan garantera att eventuella personer som utlämnas dit får en rättvis rättegång.

EU:s länder har tillsammans med Storbritannien kraftigt fördömt Kinas nya säkerhetslag. Det är viktigt att EU-länderna tillsammans koordinerar sin Kinapolitik eftersom Kina annars kan sätta tryck på enskilda länder åt gången. Kina är en mycket viktig handelspartner för de flesta europeiska länderna. Att utsättas för en kinesisk bojkott har därför genast stora ekonomiska konsekvenser för ett enskilt land. Av den anledningen är det viktigt att EU håller ihop och inte splittras. Finland har mig veterligen inte utsatts för något kinesiskt tryck, men både Norge och Sverige har erfarenheter av en tuffare kinesisk politik.

Jag har stor respekt för Kina och det kinesiska folket. Det är ändå något annat än den politiska inriktningen som Kina nu tagit och som blir allt mer aggressiv och totalitär, vilket bekymrar mig och många andra. Kina värdesätter inte öppenhet, frihet och grundläggande rättigheter på samma sätt som vi i Norden. Det är något vi måste uppmärksamma. Det här syns inte enbart i Kinas Hongkong-politik, utan även på många andra platser. Det syns i Sydkinesiska havet där Kina kraftigt rustat upp med nya militära anläggningar och är mer aggressivt mot grannländer och Taiwan. På gränsen till Indien skedde nyligen de värsta sammandrabbningarna på tiotals år och många soldater miste livet. I provinsen Xinjiang sker hemska övergrepp på den etniska minoriteten Uigurerna med både massfängslanden och rapporterade tvångssteriliseringar.

Det syns också på nätet där allt fler hacker-attacker misstänks komma från Kina. Kina har inte enbart byggt upp ett övervakningssystem av sin egen befolkning utan misstänks också använda nätet till att försöka stjäla företagshemligheter och innovationer. Det här är ytterst allvarligt för europeiska länder såsom Finland som inte kan konkurrera med låga lönenivåer. Om innovationer stjäls blir det svårt för oss att i förlängningen upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Under president Donald Trump har USA fått en tuffare Kinapolitik. Skulle den förändras om Joe Biden blir ny president nästa år? Nej. I ett allt mer splittrat USA där demokraterna och republikanerna har oerhört svårt att samarbeta är det en sak som de är överens om: Kinapolitiken. Här sker också amerikansk koordinering med både EU och Japan. Trots att handelspolitiken mellan Europa och USA varit infekterad har koordineringen fortsatt eftersom en global handel kräver spelregler där man respekterar patent, upphovsrätt och statsstödsregler, vilket Kina inte alltid gör. Det är viktigt att inte vara naiv eller blinda för Kinas stormaktsambitioner. Kina är en stor möjlighet och ett betydelsefullt land i världen. Det är ändå viktigt att vi för en politik som slår vakt om respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och öppenhet i världen.

Riksdagsbrev

Mats Löfström

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare