Inte hållbart att rubba hörnstenar

Foto:
Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider för kommunerna.
LR tänker också försvåra möjligheterna för våra studerande i Sverige att kunna arbeta hemma på Åland (finska behörighetskrav). Och trots motstånd från de närmast berörda genomförs Gripöbron. För att spara 5-10 minuter per resa!
Och nu det senaste.