Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Många har avlidit i covid-19 som en följd av långt tidigare inbyggda systemfel i äldrevården. Även delar av återstående mortalitet kan troligen förklaras med svensk särart i jämförelse med grannländerna. Orsaker som inte nödvändigtvis måste ha med strategierna att göra.

Ute i samhället är det svårt att se kopplingen till vad som rapporteras i utländska media. Frånsett svenska mediers rapportering om arbetsbelastningen på sjukhus, upplevs utländska beskrivningar som overkliga. När man tar på sig engångshandskar och ibland kanske mun- och nässkydd, håller avstånd och så vidare, undrar man om detta verkligen är nödvändigt. De flesta är ju friska.

Tegnell påstår att flockimmunitet inte är hans strategi även om det lät så i begynnelsen. Samtidigt som kritikerna fortsättningsvis hävdar att i Sverige är målet flockimmunitet. Hur är det egentligen?

En situation som på gatan inte upplevs stämma överens med utländska beskrivningar i kombination med rörig information från myndigheter och kritiker får känslorna att svalla. När sedan alla svenska medborgare förklaras som pestsmittade och ”persona non grata” i andra länder är följden naturligtvis beskyllningar och hätska angrepp på varandra beroende på vilket läger man tror på. Men så illa är den internationella mobbningen och diskrimineringen ändå inte.

Nu slipper vi inresande smittade från andra länder och svenska medborgare hindras av andra länder att resa till utlandet för att hämta smitta, så det är lugnt! Eller hur?

Jan Westerberg

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare