När lösdrivande havsörnar dyker ner på ruvande ådor som ligger på boet känner man ilskan stiga. Havsörnen förstör ådornas häckning och minskar ejderstammen år för år. Särskilt sällsynta är ådorna, medan gudingen finns i relativt riklig mängd. Det är därför förståeligt att många vill skriva under det medborgarinitiativ som tagits av Gun-Mari Lindholm, Seglinge.

Ejdern och sjöfåglarna är viktiga för oss ålänningar och vi vill gärna väckas om våren av sjöfåglarnas lockrop. Vi vill inte att havsörnar och andra predatorer som mink och mårdhund ska ta ådorna på boet och förstöra ägg och ungar. Så vad kan vi göra?

På 70-talet fanns ejdern i rikligt antal och havsörnen var utrotningshotad. Det har tagit 50 år av olika insatser för att få havsörnen tillbaka. Nu är det ombytta roller; havsörnen är stark och ejdern har minskat radikalt. När människan påverkar naturen kan det få oförutsedda konsekvenser.

Under min tid som näringsminister tog vi fram både en förvaltningsplan för ejder och en för havsörn. I radioprogrammet Slaget efter tolv den 11.6 i Yle Vega diskuterades förhållandet mellan havsörn och ejder och de åländska förvaltningsplanerna lyftes fram som goda exempel av forskaren Mikael Kilpi. Dessa dokument är därför en god utgångspunkt när det gäller att hantera medborgarinitiativets innehåll och föreslå åtgärder.

Förlusten av vårjakten riskerar att åtgärderna till förmån för ejdern kan minska, eftersom jakten motiverade många viltvårdare att bedriva predatorjakt och lägga ut ådtak. Det är därför viktigt att landskapsregeringen hittar nya vägar att hålla viltvårdsintresset på en fortsatt aktiv nivå. Kanske också andra än jägare, som stuggäster och skärgårdsbor kan hjälpa till med smådjursjakten. Med lite hjälp och kunskap från behörigt håll kunde insatserna breddas och utföras av fler.

Ejdern är en sjöfågel som rör sig över hela Östersjön och många länder i Europa, så ett gränsöverskridande samarbete länderna emellan är viktigt. Detta kan bäst förverkligas genom den AEVA-plan som Åland tagit initiativ till. Vetenskapliga studier behövs för att visa på faktorerna bakom ejderns minskning och kopplingen till predatorerna och predatorjaktens betydelse.

Det är däremot viktigt att initiativtagarna klargör att avskjutning eller skyddsjakt på havsörn inte är ett alternativ. Havsörnen är fridlyst och en skyddad art i enlighet med EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Försöker man med det, går det på samma sätt som med vårjakten att EU-kommissionen tar Åland/Finland till domstol och vi förlorar än en gång.

Det är därför uppriktigt att de som skriver under medborgarinitiativet inte förespeglar att jakt på havsörn är en möjlighet. Man kan däremot göra andra saker, till exempel täcka över slaktrester så att det inte blir en ofrivillig utfodring av havsörnen. Man bör undersöka att införa extra skyddsåtgärder inom kvarstående häckningskolonier för ejder och utveckla skrämselåtgärder i likhet med de experiment med drönare som utförts på Lågskär.

Naturen är snillrik, så måhända inte naturen själv sätter in begränsningar också för en överstor havsörnstam.

Camilla Gunell (S)

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare