Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Jag har under en längre tid hört Barbro Sundback raljera och komma med sina negativa utlåtanden om de flesta och det mesta. Jag har tyckt synd om dem som inte orkar eller vill ge sig in dessa negativa spiraler och har även själv tidigare fått en del av hennes slev. Det spelar tydligen ingen roll om man är en gammal politiker, vem man hänger ut eller talar illa om och man tror sig vara förmer än alla andra.

Nu var måttet rågat för mig när Sundback till och med skriver en insändare där hon högt och ljudligt basunerar ut att hon sällan sett någon fatta ett sämre beslut än vad infrastrukturnämnden gjort, för att man förkastade hennes besvär som saknade laglig grund. Ja, då kallar man till och med staden till bananrepublik!?

Det är skamligt att en så erfaren politiker inte kan finna sig i att inte alltid få rätt och acceptera demokratiska beslut, utan beter sig som ett barn som åkt fast med fingrarna i syltburken. Sundback svartmålar högljutt personer, lägger in besvär och anklagar infrastrukturnämnden för att ha överskridit sina befogenheter. Detta trots att hon själv till råga på allt varit ordförande för kultur- och fritidsnämnden, som initialt samtyckt till att ta emot donationen av första discgolfbanan i Badhusparken. Redan då gick hennes egen nämnd emot henne som ordförande, så gamla sår kanske aldrig läkt?

Jag går inte här in på alla fördelar jag anser vår city-discgolfbana har, som är öppen och gratis för alla och där 9.000 rundor spelats bara på de tre sista månaderna man kunnat mäta antal spelare. Det finns kanske någon nackdel för de som bor nära men det jobbar vi på att förbättra, så även för flanörer som haft hela parken helt för sig själv förr men där vi nu justerar några hål till deras fördel.

Men tänk på alla hotell- och båtgäster, samt stadens unga och gamla som inte har bil, de har i alla fall i dag en rolig friluftsaktivitet att unna sig. Att sedan påstå att det varit massiva protester för att några grannar helst vill ha parken tom på aktivitet eller några miljöaktivister med Sundback i spetsen påstår att det är en enorm miljöförstörelse är inte massivt. Vad som är massivt är den nytta banan fyller.

Sundback påstår även att hon inte är emot discgolf utan tänker på naturen. Hon föredrar att lägga en bana vid Baltichallen. Tydligen är det mindre miljöavtryck att fälla hundratals stora tallar och granar på den platsen än att ta bort lite snår och ris på bergsknallar i det nya området bakom vattentornet, som ingen i dag använder.

Med hopp om ett vänligare politiskt klimat och en sansad debatt. I en demokrati måste vi kunna acceptera ibland att det finns andra än ens egna viljor.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

Ledamot i infrastrukturnämnden och stadsfullmäktige

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Fler insändare