Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

Så tycker vi på Kökar också. Men vi har en egen vinkel på det: det viktigaste är att vara bobar. Om det finns jobb, hälsovård, bra bostäder, barn i skolan, en bra butik och ett rent hav – då är vi bobara, och då är vi också ett hållbart samhälle.

President Tarja Halonen sade på ett möte med studenter i februari i år att hållbarhet är som ett hus med 17 dörrar: vilken dörr man än väljer kommer man in i samma hus. Hon syftade på FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi som bor på Kökar väljer att gå in genom en dörr som det står bobarhet på, och den har vi järnkoll på.

Sedan ett par dagar kan man köpa en flaska kolsyrat kökarvatten för 1:69 i butiken. Ett vatten som kommer från Oppsjön 600 meter bort, som buteljerats i glasflaska (glas är ett av världens mest återvinningsbara material) med patentkork och etikett med namnet ”Oppsjöbrus”. I stället för vatten från Karajoki, 600 kilometer bort i Finland, i en plastflaska, till ungefär samma pris.

Det är sådant som gör oss bobara. Här är tryggt, fritt och roligt att leva. Kökar är en vacker plats på jorden.

Christian Pleijel

Ledamot av fullmäktige

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Fler insändare