Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland. Ingen vill att våra turister ska mötas av tomma skyltfönster och öde gator. Situationen för våra småföretagare är nu mycket ansträngd och de besked som hittills kommit räcker inte.

I coronatider är det många frågor som ska lösas, och hålen i den offentliga ekonomin är mycket stora. Naturligtvis kommer människor först, men det är trots allt skatter som ska betala servicen för människorna. Vi behöver knappast påpeka att utan företag och arbetsplatser har vi heller inga skattemedel att fördela i Mariehamn.

Stadsstyrelsen har diskuterat flera frågor som delgetts landskapsregeringen, däribland näringspolitiska frågor. Vi ser bland annat att handel, restauranger och taxinäringen behöver få lättnader och/eller direkta bidrag, att landskapet behöver prioritera Mariehamns hamn och sjöfarten och att landskapsregeringen måste se till att åländska bolag får del av de finländska stöden.

Stadsstyrelsen har påpekat att hela det offentliga Åland behöver en gemensam inversteringsplan för att få byggsektorn att fortsätta rulla. Viktigast av allt är ändå att hålla människor i arbete. Staden har gått in i samarbetsförhandlingar gällande anställda vars arbetsuppgifter helt eller delvis försvunnit på grund av undantagstillståndet. Den politiska målsättningen är att så långt det är rimligt undvika permitteringar, men staden står inför svåra prioriteringar.

För att inte det offentliga Åland ska bidra till att förvärra krisen måste landskapsregeringen öppna plånboken.

Stadsstyrelsen i Mariehamn

Ingrid Zetterman, ordförande

Peter Enberg, vice ordförande

Anna Holmström, andra vice ordförande

Nina Fellman

Anders Holmberg

Terese Åsgård

Henrik Löthman

Ola Sundberg

Jonny Andersen

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare