Jag deltog i en intressant sändning som Ålands socialdemokrater hade för ett tag sen om unga och konsekvenser för dem om coronapandemin – riktigt

intressant. Det som skrämde mig var de otroligt stigande siffrorna för arbetslösheten på Åland.

När AMS-chefen Tomas Lundberg pratar om åtgärder så nämner han de ökade medlen till Ålands Högskola för åtgärder att få folk i sysselsättning.

När jag då frågar om andra åtgärder, än för de som inte vill studera på Högskolan, var det lika med noll. ”Vi fortsätter som vanligt” var svaret jag uppfattade. Och det som alltid sägs är att för ungdomar under 25 år så ska det prioriteras att ge dem en examen.

Jo, men de som inte passar in i vårt rätt så smala utbildningsutbud inom gymnasieutbildning vi har på Åland då? Min oro är den likgiltighet jag uppfattar att det framkom mot våra unga i dag.

Vi har många unga i dag som behöver få hjälp av samhället att komma in i sysselsättning, jag hoppas regeringen Thörnroos ser våra unga.

Jag tror inte en ökad budget till Högskolan på Åland är rätt åtgärd för detta. Jag hoppas att man ser ett brett samarbete mellan närings- och utbildningavdelningen och verkligen sätter sig ned och funderar på vilka områden det nu behövs satsas på att få ungdomar i sysselsättning.

Jag förstår att många av våra näringar har en tuff tid framöver. Nu behövs det stålbad. Men glöm inte heller våra unga, de behöver stöd framåt, de behöver få en utbildning och jobb. Vi samhället behöver en full sysselsättning för att få skattebetalare, som sen får våra hjul att rulla vidare. Åland behöver ett levande näringsliv, men vi behöver då också ett välmående samhälle.

Göte Winé

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare