Jag deltog i en intressant sändning som Ålands socialdemokrater hade för ett tag sen om unga och konsekvenser för dem om coronapandemin – riktigt

intressant. Det som skrämde mig var de otroligt stigande siffrorna för arbetslösheten på Åland.

När AMS-chefen Tomas Lundberg pratar om åtgärder så nämner han de ökade medlen till Ålands Högskola för åtgärder att få folk i sysselsättning.

När jag då frågar om andra åtgärder, än för de som inte vill studera på Högskolan, var det lika med noll. ”Vi fortsätter som vanligt” var svaret jag uppfattade. Och det som alltid sägs är att för ungdomar under 25 år så ska det prioriteras att ge dem en examen.

Jo, men de som inte passar in i vårt rätt så smala utbildningsutbud inom gymnasieutbildning vi har på Åland då? Min oro är den likgiltighet jag uppfattar att det framkom mot våra unga i dag.

Vi har många unga i dag som behöver få hjälp av samhället att komma in i sysselsättning, jag hoppas regeringen Thörnroos ser våra unga.

Jag tror inte en ökad budget till Högskolan på Åland är rätt åtgärd för detta. Jag hoppas att man ser ett brett samarbete mellan närings- och utbildningavdelningen och verkligen sätter sig ned och funderar på vilka områden det nu behövs satsas på att få ungdomar i sysselsättning.

Jag förstår att många av våra näringar har en tuff tid framöver. Nu behövs det stålbad. Men glöm inte heller våra unga, de behöver stöd framåt, de behöver få en utbildning och jobb. Vi samhället behöver en full sysselsättning för att få skattebetalare, som sen får våra hjul att rulla vidare. Åland behöver ett levande näringsliv, men vi behöver då också ett välmående samhälle.

Göte Winé

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare