Håller Eckerölinjen på att förlora sin själ? Jag kan bara beklaga. Låt mig börja med att berätta att jag verkligen respekterar Björn Blomqvist. Jalle Danielsson visste ju vad han gjorde och Tomas Karlsson och Björn har styrt vidare på samma utomordentliga vis.

Eckerölinjen har vuxit. Dag efter dag. År efter år. Men kanske krävs det olika ledare för olika skeenden i ett företags utveckling?

Nu tvingas många, många unga eldsjälar ombord på ms Eckerö kliva iland – och de får hoppas på att hitta nya jobb i en bransch som lider svårt av pandemin. I stället ser man många bekanta ansikten från Birka ombord. Inget ont om denna erfarna sjöpersonal, men de har ofta ringa kunskap om hur man får ms Eckerös många stamkunder att trivas ombord! Den speciella och positiva Eckerö-andan riskerar att försvinna. Det är ett stort problem

för ledningen att brottas med just nu. Inte senare. Nu!

Jag och många tusen ålänningar, stamkunder och anhöriga håller tummarna hårt, hårt för att de ska lyckas.

Mats Sandberg

Debattör

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare