Foto:

Blommande vägrenar

Vägrenarna vid Sjukhusrondellen i Mariehamn har de senaste veckorna lyst som blomsterängar i gult, violett, blått och vitt. Till glädje för människor och insekter eftersom den vanliga synen annars är en kortsnaggad, uttorkad gräsyta. Är denna ljuvbliga blomsterprakt en ren tillfällighet eller har landskapets avdelning för vägunderhåll äntligen infört klipprutiner som främjar biologisk mångfald? Vi hoppas på det senare.

Anna Rydén
Bertil Karlsson

Vägrenarna vid Sjukhusrondellen i Mariehamn har de senaste veckorna lyst som blomsterängar i gult, violett, blått och vitt. Till glädje för människor och insekter eftersom den vanliga synen annars är en kortsnaggad, uttorkad gräsyta. Är denna ljuvbliga blomsterprakt en ren tillfällighet eller har landskapets avdelning för vägunderhåll äntligen infört klipprutiner som främjar biologisk mångfald? Vi hoppas på det senare.

Anna Rydén
Bertil Karlsson

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss