Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle. Vi vet att barnskyddet på Åland omfattar allt fler barn och de ärenden som personalen i socialtjänsten dagligen möter är allt mer komplexa.

Rädda Barnen är djupt bekymrade över de höga siffror kring missnöje inom barnskyddet som Ålands ombudsmannamyndighets rapport från år 2019 visar. Vi vill därför lyfta fram vikten av att Kommunernas socialtjänst (KST) får goda förutsättningar att förbereda sig för att 1 januari 2021 stå redo för att med moderna metoder trygga barns rättigheter och garantera personalen hållbara förutsättningar att utföra sitt ovärdeligt viktiga arbete.

Barnskyddet är en del av den socialvård som kommunalförbundet KST tar över. Uppskattningsvis omfattas fler än 350 barn av barnskyddets insatser på Åland (barn i åldern 0-17 år per 31.12.2018). Av dessa barn är det 56 barn som av olika anledningar, varaktigt eller tillfälligt, inte kan bo hemma utan är placerade i ett nytt hem, oftast i ett familjehem eller på en institution. Det är således många barn som det åländska samhället har det yttersta ansvaret för.

KST kommer att ansvara för nästan all socialvård på Åland. KST i kombination med den nya socialvårdslagen är en absolut nödvändig reform, men en oerhört omfattande omställning i praktiken för kommunerna, KST och för enskilda individer.

Socialarbetare ska byta arbetsplats, kolleger, arbetsmetoder och klienter. Och barnen, som i en del fall redan bytt socialarbetare flera gånger kan behöva göra det igen och då ha tillit till en ny person för att åter våga/orka berätta sin historia.

Kommer den socialarbetaren att ha tid att lyssna och svara när barnet eller familjen tar kontakt? Att bygga en för barnet trygg relation? Att få fördjupa sin kompetens och vara en del av ett team som inte faller för att en person är sjuk?

Rädda Barnen vill uppmana alla berörda beslutsfattare på Åland att inte svika dessa och andra utsatta barn. Ni har ett stort ansvar. De beslut ni fattar, eller låter bli att fatta, kommer att inverka starkt om vart och ett av dessa barn kommer att få det stöd och den hjälp just det barnet behöver och har rätt till. Det är nu grunden skapas för det arbete som ska vara en långsiktig garanti för att barns rättigheter efterlevs i praktiken på Åland.

Rädda Barnen på Åland

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare