Ibland kallas politiker för kappvändare. I Sverige fick Centerledaren Annie Lööf denna titel då hon före valet ville få bort Stefan Löfven (S) som statsminister men stödde honom efter valet. Ett stort svek mot väljarna.

Frågan är om vår lokala regeringssonderare Veronica Thörnroos (C) kan få titeln ”Årets kappvändare”?

I den så kallade historiska omröstningen satt hon som talman och avgjorde då omröstningen, som slutade 14-14.

Omröstningen gällde Harry Janssons (C) förslag: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm ... .”

Denna omröstning avslutade lagtingsperioden 2015-2019.

Nu verkar VT enligt media vara redo att glömma detta.

Men kan VT ens kallas kappvändare? Snarare är hon på väg att ta på sig en avig kappa.

Att gå till val med att utreda tunnel och sedan godkänna avtalet med hybridfärjan kan ses som samma svek mot väljarnas vilja, som Annie Lööf gjorde.

På vårt interna informationstillfälle berättade minister Mika Nordberg (MSÅ) att man skulle invänta HFD:s domslut för att ha en möjlighet att komma ur avtalet med ett skadestånd om enbart 300.000 euro. Det var ett klokt val. På min direkta fråga till ministern om en plan B, ifall HFD förkastar besvären, så fick jag svaret att det då blir upp till regeringssonderaren, men att (expeditions)regeringen kommer att verkställa detta beslut. I klartext: Expeditionsregeringen skulle bli en välvillig marionett.

I en radiointervju hävdar nu Mika Nordberg att det bara var Centern, som var emot hybridfärjan. Det är inte hela sanningen. Det var (C) och (Ob) och (ÅF) och (ÅLD) och John Holmberg (Lib).

Av de som stödde Harry Janssons förslag finns i dag nio i det nyvalda lagtinget. Av de som stödde regeringens förslag, finns fyra kvar. Väljarnas dom var hård mot dem, som stödde regeringen.

Lagtingets dom mot en kappvändare kan också bli hård. Vi är många som kan stava till ”misstroende”.

Men än finns tid för regeringssonderaren att sätta kappan med fodret åt rätt håll.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Veronica Thörnroos (C) har avböjt att kommentera insändaren.

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare