Det förekommer åldersmobbning mellan människor där vissa tror att någon som är över 40 eller 50 är fossiler som inget vet fast det som alla borde veta är att med ålder kommer vishet och erfarenhet som är till stor nytta. Och i alla samhällen dessutom.

Sedan att myndigheter idkar åldersmobbning är totalt förkastligt. Till exempel FPA ger ingen sjukdagpenning åt folk som jobbar och är på till exempel operation. En månads sjukskrivning ger noll euro om man fyllt 68.

Man vill dock att folk ska jobba och betala skatt och funktionärer på FPA kan inte motivera beslut utan bara säjer att dom följer lag. Det är inget riktigt svar. Någon har fått denna lag stiftad och den är säkert yngre än 68.

Sedan att äldre jämt ska läsa och höra i media att äldre kostar för mycketborde vara totalt förbjudet. Äldre har jobbat och betalat skatter ett långt liv och har rätt till en trygg ålderdom. Inte ska någon bli mobbad för sin ålder och inte för något annat heller.

Så alla myndigheter och yngre med märkliga åsikter, skärp er och se vad ni kan göra för äldre personer.

Kurre Holmberg (ÅLD) i Jurmo

lagtingskandidat

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare