Liberalerna i Sverige meddelar i en debattartikel i Aftonbladet att de i höst kommer att lägga fram en riksdagsmotion om att aktiv dödshjälp ska tillåtas i Sverige. Man anser att var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv, och därmed även själva ha rätten att besluta om att avsluta det. Det skulle vara intressant att veta hur de åländska liberalerna ställer sig till aktiv dödshjälp? Delar man det svenska systerpartiets åsikt, eller inte? Och vilken åsikt har de övriga åländska partierna?

Frågan är av stor etisk och principiell betydelse. Livet anses heligt, och det är länge sedan vi tog bort dödsstraffet för grova brott. Inom vården anses det vara en läkares främsta plikt är att rädda liv, inte att avsluta det. Så hur ställer sig läkarkåren till att medverka till att avsluta livet på människor som på grund av sina sjukdomar inte har någon bot att vänta, och som plågas svårt den sista tiden av sina liv?

Endast ett fåtal länder i Europa stöder aktiv dödshjälp, och till någon av de länderna brukar människor med svåra, smärtsamma, obotliga sjukdomar åka för att få hjälp med att få slut på sitt lidande. Men flera av de som är svårt sjuka, och för vilka ingen bot finns att få, skulle föredra att få hjälp med att avsluta sina liv hemma, och inte behöva åka utomlands för dödshjälp.

Tidigare var kyrkan ”okristligt” hård och fördömande när det gällde till exempel självmord. Jag har hört sägas att den döde inte fick en vanlig jordfästning, och inte heller begravdes på kyrkogården utan grävdes ner på utsidan av kyrkmuren. Den inställningen finns inte längre inom kyrkan, men hur ser man på aktiv dödshjälp? Är det något som kan förlåtas och accepteras inom kyrkan, eller är den döde en för evigt förtappad själ?

Runa Lisa Jansson

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Fler insändare