Foto:

Så här ska en myndighet inte agera

Senaste sommar utsattes vi för ett våldsamt blixtnedslag varvid vår husvagn samt en hel del övrigt totalförstördes. Brandkåren på plats kunde inte göra annat än begränsa eldens spridning.

Ett stort beröm och tack för deras insats.

Så till denna skrivelse. För några dagar sedan erhöll jag en faktura gällande trafikförsäkringen på husvagnen (glömt att meddela om branden). Blev ombedd att kontakta Fordonsmyndigheten gällande att formellt avregistrera husvagnen.

På byrån krävde man ett intyg från polismyndigheten att husvagnen helt brunnit ned. Polisen var inte på brandplatsen, hjälpte dock till med trafikövervakningen. Efter samtal med räddningspersonalen kom man fram till att en närmare utredning inte behövdes, eftersom brandorsaken var glasklar. Polisen hittade en utredning/rapport från brandmyndigheterna i vilken man kan utläsa att husvagnen var totalt utbränd. Enligt min mening ingår även registreringsskyltarna denna totalförstörelse. De finns inte mer, möjligen som några gram uppe vid Flygfyren.

Enligt någon paragraf ska man återlämna registreringsbrickorna då ett fordon ska avregistreras – så lång ok! Nu finns det inga brickor och då kräver man på byrån att polis- och räddningsmyndigheterna ska intyga att specifikt även husvagnens registreringsskyltar förstörts.

Fordonsmyndigheten är en servicemyndighet, som vi även betalar för. Jag tycker att detta är ett exempel på hur en myndighet inte ska agera. Lagar ska gälla, visa förtroende och använd sunt förnuft. @DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Karl-Erik Smulter

 

Svar direkt: Man ska vid en avregistrering av släpvagn lämna in registerbeviset del 2 och registreringsskyltarna, då innebär det också att ägaren intygar att fordonet inte längre existerar.

Fordonsmyndigheten försäkrar sig samtidigt att registreringsskylten inte används på annat fordon. Har registreringsskyltarna förstörts så ska vi ha registreringsbeviset del 2 och en anmälan till polisen där man konstaterar att registreringsskylten har förstörts och registreringsnumret framgår i anmälan. Detta görs enklast via polisens e-tjänster, det tar högst 5 minuter. @DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur: Per Eriksson Myndighetschef på Fordonsmyndigheten

Hittat fel i texten? Skriv till oss