Övernäs ettor på ett fullspäckat läståg

"Traditionen är uppskattad och eleverna brukar se fram emot att få åka tåget."

Sviby skola kan rivas i sommar

Renovering blir för dyrt - Jomala vill bygga nytt daghem i Sviby.

JO behandlar klagomål kring grundskola

Landskapsregeringens utbildningsavdelning vill ta fram en struktur hur man ska hantera tillsynsärenden för grundskola och gymnasium i framtiden. @

Skolornas tillsynsärenden ökar

Mer resurser behövs
På Sottunga finns den här terminen elva barn som hemundervisas.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

Ångrade sig efter möte med hemundervisande familjerna.
Rektor Anders ”Antti” Eriksson och Kråkans föreståndare Fredrika Haals vill att man nu tar Kråkans utrymmesbrist på allvar.

Fritidshemmet Kråkan slår larm om platsbrist

”Omöjligt att följa given läroplan”.

Sexuella trakasserier och mobbning ökar

Sexuella trakasserier och sexuellt våld fortsätter att öka bland åländska ungdomar.

Allt färre elever väljer finska

Sport och släkt i Finland två orsaker att välja språket.

Utreder om slöjdsal behöver stängas

Rektorn för Godby högstadieskola och Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef får anmärkningar av landskapsregeringen.Robert Jansson

Rektor och utbildningschef prickas av LR

Skötte inte skolverksamheten lagligt.

Akutrenovering av musiksal bakom utökad budgetram

En akut renovering av Källbo skolas musiksal samt nytt tak på simhallen i Godby är två av orsakerna till en utökning av Finströms kommuns budget.
Skolan och tidigare föreståndaren prickas för bristfällig hantering av mobbning och kränkande behandling i skolan. Daniel Eriksson

”Vi har brustit och tagit till oss av rapporten”

Såväl Eckerö skolas föreståndare Maria Bonds som utbildningschef Mathias Eriksson säger att det funnits vissa brister i skolans antimobbningsarbete.
Skolan och tidigare föreståndaren prickas för bristfällig hantering av mobbning och kränkande behandling i skolan. Daniel Eriksson

Föreståndare prickad för bristande hantering av mobbningsfall

Skolan har ålagts att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen av mobbning.

Sven, 6, är enda eleven i Finlands minsta skola

Läraren Pia Ek: ”Entusiastisk och motiverad”.
Den här modulen står på parkeringen utanför Kyrkby högstadium sedan sportlovet. Här huserar vanligtvis den grupp som läser svenska som andraspråk, men när Ålandstidningen hälsade på är det åttorna som har spanska som tillval som ska börja spansklektionen tillsammans med sin lärare Monica Lind. Eleverna tycker det fungerar okej att ha spanska i modulerna, men blir man kissnödig måste man ta sig över gården till skolbyggnaden där närmaste toalett finns. @Foto:Robert Jansson

Lärare önskar mer tid för sexualundervisningen

Mycket ska behandlas under få insatta timmar.

Förälder: Skolinspektion och resursskola behövs på Åland

”Förutsättningar sämre på Åland för dessa barn”
Mats Löfström, Eckerö skola, grundskola *** Local Caption *** @Bildtext:Frågorna ville aldrig ta slut.@Foto:Foto: Linnea Mattsson

Rekordökning av ettor är ett stadsfenomen

30 fler barn än väntat ser ut att börja i ettan i Mariehamns skolor i höst. På andra delar av Åland ser elevunderlaget mer ut som förväntat.
Blöta åkrar stoppar upptagningen, Bo-Erik Sandell, potatisåker , potatis, åker *** Local Caption *** @Normal:Blöta åkrar stoppar upptagningen, Bo-Erik Sandell, potatisåker , potatis, åker

Hårdare gödselkrav ger högre potatispriser

Svenska potatisodlare har andra gödselrestriktioner som gör att de får ut mer av sina skördar än man får på Åland.