250522 , 25052022 , 20220525 , ÅHS psykiatriska klinik , psykiatrivård , psykiatriska kliniken
ÅHS har fakturerat kommuner för psykiatripatienter som bott kvar på sjukhuset, trots att de bedömts vara klara för utskrivning. Kommunerna anser att KST bör bära kostnadsansvaret.
Foto: Robert Jansson

Bild

Utskrivna psykiatripatienter bodde kvar på ÅHS – för 1.260 per dygn

I slutet av 2021 skrevs två psykiatripatienter ut efter att ha vårdats på stängda psykiatriska avdelningar under tre fjärdedelar av sina liv. Men under 2022 fortsatte de att bo på ÅHS – för 1.260 euro per dygn. Nu är kommunerna och KST inte överens om vem som bär kostnadsansvaret. I ett av fallen har ärendet gått vidare till förvaltningsdomstol.
Hittat fel i texten? Skriv till oss