KST vill ta reda på om det finns andra lämpliga lokaler på marknaden än de man nu hyr i Nyfahlers och på Nygatan. ”Finns det inte lämpliga lokaler till rimliga priser kan det sluta med att KST bygger själv”, säger ordförande Runar Karlsson.Hülya Tokur-Ehres
Foto:

Bild

Otrygg situation för anställda inom KST

KST söker nu aktivt efter nya verksamhetslokaler. En av flera orsaker är att säkerheten för personalen behöver förbättras. Det kan öka KST:s kostnader, enligt ordförande Runar Karlsson.

– Större lokaler och större säkerhet kostar pengar, säger han.4

Hittat fel i texten? Skriv till oss