Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

På luffen i landet som alla vill lämna

30 år efter diktaturens fall vill 60 procent av Albaniens befolkning lämna sitt hemland. Samtidigt talas det om en blomstrande albansk turism, och Tirana beskrivs av reseguiderna som en av Europas mest underskattade huvudstäder. Norah Lång reflekterar efter sin resa genom landet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss