Stefan Nordas säger att orsaken till brostoppet var skräp i ventilerna.@Foto:Kristoffer Hellman

Staden: Ett skydd för gående och cyklister

Svaret efter chaufförernas irritation på den nya refugen.

Refug vid Vikingagränd väcker ilska

Lastbilschaufförerna larmar: ”Livsfarligt”.

Flera körde för fort

Bilister struntar i att vägen är avstängd

”Vi har folk som jobbar nere i schaktet, det kan bli farligt för dem”

Norra Sundsvägen får beläggning

Vägarbete sänker farten i Jomala

Förstudien över Järsövägen är nu klar. Den visar att framför allt de fyra broarna behöver åtgärdas. Men den omfattar även resten av vägsträckningen och möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg.

Förstudie: Järsövägens ombyggnad kantas av utmaningar

"Det är trångt där".
Bro- och hamningenjör Anders Sundblom, vägmästare Robert Karlsson och vägingenjör Åsa Mattsson.Robert Jansson

Så planeras vägbyggena

År av planering ligger bakom.
Isak Mattsson.

De har vaktat vägarna under bygget

"De får bråttom att bromsa när jag tar ett steg ut".

Blåljuspådrag efter crossolycka

Det nya bostadsområdet ska ligga i direkt anslutning till det befintliga vid Österhagsvägen.

Nu ska trafiksäkerheten på Österhagsvägen utredas

Boende oroliga när Norra Bergshöjden expanderar.

Nästa trafikstopp – rondell görs om

Tre dagars arbete – kommer vara avstängt i en dag.

Trafiktillstånd för Kökar delades ut

Så många trafikolyckor skedde på Åland senaste kvartalet

Broreparation orsakar omväg till och från Grisslehamn

Sänkt hastighet på Hammarlandsvägen

Datainspektionen begär utredning från polisen

Saknar konsekvensbedömning av kartläggning av mopedister.

Mopedister fotograferas i förebyggande polisprojekt

Polisen vill stoppa farligt "snuthäng".

Torggatan stängs av på grund av rörbyte

Cykelfärjan går mot sin sista tur

Efter 30 år läggs trafiken ner mellan Hammarland och Geta.

Brobyte sänker hastighet i Sund

Gc-väg mellan Näfsby och Kattby klar sommaren 2024

Nu bjuds entreprenaden ut.
Eftersom den befintliga vägbanken är för smal för att en gc-väg ska få plats måste den breddas ut i vattnet för att vägen ska kunna byggas.

LR gör naturinventering längs Järsövägen

Förstudie görs inför den planerade ombyggnaden av vägen.

Nu går det att hyra elscooter i Mariehamn

"För oss är det viktigt att det här sköts bra."

Trafikolycka på Storagatan

Två fordon har kolliderat på Storagatan i Mariehamn.