Obetald faktura på 28.000 för sålda skolplatser

Vårdö har köpt skolplatser av Lumparland.

Lumparland vill involvera unga

Skogsområden i Lumparland inspekteras

Långnäs hamn, Lumparland.

Långnäs hamn köper landskapsväg

Efter en längre process har Lumparlands kommunstyrelse godkänt en ansökan från Långnäs hamn om att få köpa ett mark- och vägområde.

Nya namn i Lumparlands centralvalnämnd

Byggde skyddstak utan samtycke

240919 , 24092019 , 20190924 , Lumparlands kommun , Val , lagtingsval , kommunalval

Lumparland måste låna till driften

Resultaträkningen för Lumparlands del visar på ett mycket stort underskott, nämligen 551.864 euro med ett negativt årsbidrag på 363.548 euro.
240919 , 24092019 , 20190924 , Lumparlands kommun , Val , lagtingsval , kommunalval

Budgetunderskott på 557.000 i Lumparland

Lumparland uppvisar ett stort underskott i nästa års budget. Siffran landar på 557.641 euro.

Lumparland håller kvar fastighetsskatten

Stort underskott i Lumparlands budget

180622 , 18062022 , 20220618 , Nytt hopptorn "Robert Helenius tower" vid Svinö stugby i Lumparland invigdes , Ålandstidningen testar hopptorn , på bilden: Lumparlands kommundirektör Mattias Jansryd

Lumparland drar i budgetbromsen om KST:s förslag

Lumparlands kommun kan inte omfatta de kostnadsökningar som Kommunernas socialtjänsts budgetförslag innebär.

Lumparland får motionsled i ring

Skola, Högstadie, khs, kyrkby

Kostnadsfördelning slår ojämnt mellan kommuner

Lumparlands kostnader för KHS ökar med 56.700 euro.

De representerar Lumparland i äldrerådet

Finlands kommunförbund vill ha åländsk expert

Nya riktlinjer för offentlighet

Dödsboets gåva ska utveckla Kapellhagen

Lumparlands kommun har nu bestämt vad som ska hända med ett antal fastigheter som man fått i gåva, i syfte att utveckla Kapellhagen.

LR får hård kritik av KST-ordförande

”Måste ta sitt ansvar på landskapsnivån”

Lumparland ser över skolskjutsarna

Lumparland kan ställa in betalningarna till KST

Har inte råd: Det är omöjligt att hitta de pengarna

Detaljplaneändring ställs ut

Mattias Jansryd.

Lärarsituationen löst i Lumparlands skola

Det vikande elevunderlaget nästa utmaning.

Äldreomsorgspersonal ska vaccineras

Gea Jansén blir vice skolföreståndare

Ovaccinerad personal vid Oasen kan bli utan lön

Uppmanas ta vaccinet senast måndag.