LR: Hampaodling har positiva följder

Ser många fördelar med virtuella stängsel

En studie där traditionella elstängsel jämförs med moderna virtuella stängsel har genomförts på Åland av Ålands hushållningssällskap.

Välkomnar stöd – efterlyser långsiktig strategi

Åländska mjölkbönder välkomnar det extra stödet till mjölkproducenter som drabbats hårt av ökade priser till följd av kriget i Ukraina.


Vädjar om stöd till lantbrukare

Liz Mattsson (C) lyfte de höga matpriserna i lagtingsdebatten.

30 nytillskott på Bolstaholm

Historiskt viktiga ålänningar namnger de nya kalvarna.

14 miljoner till det åländska lantbruket

Livsmedelsverket har offentliggjort fakta om de EU-stöd som i fjol betalades ut till lantbrukssektorn och landsbygdsutvecklingen.
Producentförbundet demonstrerade i går på torget för att uppmärksamma lantbrukets svåra situation. Johan Holmqvist, Birgitta Eriksson-Paulson, Yvonne Mattsson, Sue Holmström och Carina Eriksson visade vad producenterna får ut jämfört med livsmedelspriserna i butiken.

Bönder demonstrerar mot låga producentpriser

”Det är ett konkret sätt att visa hur liten del av matpriset som går till den näring som står för miljönyttan.”