Det är dags att granska landskapsregeringens agerande i elhybridaffären, anser finans- och näringsutskottet.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Utskott vill att oberoende granskning görs

Finans- och näringsutskottet anser att det är angeläget att en oberoende granskning av hela beslutsgången i ärendet kring den beställda och sedermera avbeställda elhybridfärjan görs.

Hittat fel i texten? Skriv till oss