Finansminister Roger Höglund (C) och finanschef Conny Nyholm kunde i går presentera ett bättre resultat än väntat för för landskapet för 2021. De medgav att budgeten var försiktigt lagd, men påpekade att coronaåterhämtningen gått oväntat snabbt.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Stark återhämtning i landskapets ekonomi

Landskapsregeringen (LR) redovisar ett nollresultat i bokslutet för 2021. Förklaringen är lägre kostnader och högre skatteintäkter, där omläggningen av finansieringssystemet är en faktor.
– Men vi hade också en glädjande återhämtning på 30 miljoner i de normala skatteintäkterna, säger finansminister Roger Höglund (C).
Hittat fel i texten? Skriv till oss