Foto:

Bild

Sex smittfall under fredagen

Under fredagen konstaterades sex nya fall av covid-19. Alla är kopplade till tidigare smittkedjor, enligt Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

På Kyrkby högstadieskola har två elever bekräftats smittade enligt rektor Kristian Granberg och Ålands yrkesgymnasiums rektor Gitte Holmström bekräftar ett smittfall bland gymnasiets elever. 

Minst 90 personer sätt i karantän.

Hittat fel i texten? Skriv till oss