Foto:

Bild

(S) vill avvakta med sparkravet på ÅHS

Avvakta med sparkravet på ÅHS och med ett eventuellt inköp av en dieselfärja. Satsa 100.000 euro på stödinsatser i yrkesgymnasiet.
Det är tre av förslagen i den socialdemokratiska lagtingsgruppens budgetmotioner.