Foto:

Bild

Undantag och bidrag – strategin för Ålands sjöfart

Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, lyfter nackdelarna med Ålands kamp för att den åländska sjöfarten ska undantas EU:s utsläppsbegränsningar. Att aktivt gå in för ett undantag är behäftat med flera olika typer av risker, skriver han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss