Foto:

Bild

Ökat narkotikabruk i trafiken

För första gången är användingen av narkotika iika stor som alkoholanvändningen i trafiken i Finland.
– Det är inte särskilt förvånande, vi ser en tendens till en liberalare syn på användningen av narkotika i samhället, säger överkonstapel Benjamin Fellman på Polisen Åland.
På Åland är dock talen lägre än i resten av landet.