Foto:

Bild

Tallink fördubblade rörelseresultatet

Rederikoncernen Tallink ökade sina intäkter med 50 procent till 255,6 miljoner euro under det tredje kvartalet. Bakom tillväxten ligger dels större passagerarvolymer och dels charterintäkter för de sex fartyg som är uthyrda.
Hittat fel i texten? Skriv till oss