Andelsbanken bolagsstämma, Johnny Nordqvist *** Local Caption *** @Bildtext:”Det bästa resultatet i bankens 90-åriga historia", konstaterade bankens vd Johnny Nordqvist.
Andelsbanken för Åland gynnades av ränteuppgången. Rörelsevinsten ökade med 17 procent och vd Johnny Nordqvist bedömer att tillväxten fortsätter. Han framhåller dock att de ekonomiska utsikterna just nu är osäkra.
Foto: Theresa Axén

Bild

Stark vinstökning för Andelsbanken

De stigande räntorna drog upp resultatet för Andelsbanken för Åland rejält i fjol. Rörelsevinsten blev 4,2 miljoner.

– Att de negativa räntorna försvann innebar en stor förbättring för oss, säger vd Johnny Nordqvist.
Hittat fel i texten? Skriv till oss